Keräyksen synty

Tieto Kylmäkosken kirkon sulkemisesta terveysviranomaisten
taholta 18.1.2011otettiin tyrmistyneinä vastaan. Syyksiilmoitettiin sisäilmassa olevien mikrobien ja homeiden suuri määrä ja niiden aiheuttaman terveydelliset haitat. Kirkon korjauksen kokonaisarvioksi oli aiemmin ilmoitettu 2,3 Meur. Suurimmat ongelmat ovat katon vuotaminen, seinien sisään painunut kosteus, salaojat kirkon ympärillä, sakastin ja alttarinkohdan sekä ruumishuoneen kosteusvauriot. Katon korjausta varten on varattu 250 00 € ja se on päätetty toteuttaa.

Kirkkoherra Sari Lindström totesikin 21.1.2011 Akaan Seudun haastattelussa: ”Kuka pelastaisi Kylmäkosken kirkon”. Nopeassa tahdissa alkoi tapahtua. Tuntui, ettei haluttu jäädä tumput suorassa ihmettelemään, vaan lähdettiin pohtimaan, onko mitään tehtävissä. Seurakuntatalolle järjestetiin yleisötilaisuus jo muutaman päivän sisällä 27.1.2011. Saaduissa selvityksissä tuli esiin, että tarvittaisiin 600 – 700 000 €, jotta kirkon ovet saataisiin auki.

Mieleen jäi, että mukana olleet todella halusivat tehdä tilanteelle jotakin. Kirkkoherra Lindström kysyi, löytyisikö mahdollisesti yhdistystä, joka voisi lähteä ajamaan asiaa kirkon säilyttämiseksi. Seurakunnan omat resurssit ovat tällä hetkellä pienet. Hän suuntasi kysymyksen Kylmäkoski-Seuran puheenjohtaja Erkki Salolle, jotta yhdistys ottaisi varojen keräyksen huolekseen. Lupasimme viedä asiaa eteenpäin. Ensimmäinen lahjoitus tuli jo kokouksessa.

Pankkiin perustettiin oma tili keräykselle. Kahden vuoden keräyslupa saatiin siten, etät lahjoitetut varat toimitetaan aina suoraan pankkitilille, ei lipas- eikä listakeräyksenä. Yhdistyksessä päätettiin, että mikäli kirkon korjauksia ei suoriteta, kerätyt varat lahjoitetaan Akaan seurankunnan Kylmäkosken kappeliseurakunnan diakoniatyöhön.

Aseman seurakuntatalolle kokoontui 5.2.2011 joukko, joka halusi viedä tietoa keräyksestä eteenpäin ja ideoi erilaisia tapoja ja tilaisuuksia keräyksen hyväksi. Päätoimittaja Juha Kosonen, kirkkoherra Sari Lindström, suurlähettiläs Ilari Rantakari, Erkki Salo, Ilpo Tapala, Tuomo Toivonen ja Arto Välimäki esittivät, että keräykselle pitäisi saada suojelijaksi esim. arkkipiispa Jukka Paarma. Yhteistyö seurakunnan kanssa on erittäin tärkeää kaikissa muodoissa. Yhteydenotot keräyksen taholta tiedotusvälineisiin ovat ehdottoman välttämättömiä.

Taideopettaja Minna Polus pyydettiin keräyksen logon, julisteiden ja korttien suunnittelijaksi. Arto Välimäki lupasi tiedustella pinssien valmistuskustannuksia. Pinssiin tulisi keräyksen logo. On suunniteltu pronssisen riiipuksen valmistamista mallina tielle päin oleva kirkon pyöröikkuna. Ilari Rantakari on lupautunut kokoamaan keräyksen avuksi ns. Godwill-ryhmän. Erkki Salo on luvannut koota avukseen valtuuskunnan, toimintaryhmän, jonka puheenjohtajaksi hänet nimitettiin. Toinen kokous pidettiin asemalla 3.3.2011. Siinä jatkettiin aloitettujen projektien selvittämistä ja koottiin tiedossa olevia tapahtumia. Kylmäkosken kappelineuvosto on nimennyt Erkki Salon johtamaan valtuuskuntaan edutajakseen puheenjohtajansa Reino Salminiemen.

Emeritusarkkipiispa Jukka Paarma lupautui mielellään keräyksen suojelijaksi. Hän haluaa auttaa omalta osaltaan kirkon kunnostukseen kerättävien varojen saamista eri lähteistä. Keskiviikkona 9.3.2011 järjestetiin Kylmäkosken seurakuntatalolla keskustelutilaisuus, jossa arkkipiispa avasi keräyksen virallisesti. Erikoisesti hän painotti tämäntapaisen keräyksen yhteisöllisyyttä ja arvoa kauniin, seurakuntalaisille tärkeän rakennuksen säilyttämisessä. Arkkipiispa halusi vielä ennen iltatilaisuutta tutustua Kylmäkosken kirkkoon sisältä ja ulkoa.

Kirkkoherra Sari Lindström totesi, että tulossa on kansanliike yli rajojen. Henkiset, hengelliset ja fyysiset voimat on yhdistettävä. Kylmäkoski-Seuran puheenjohtaja Erkki Salo ojensi emeritusarkkipiispa Jukka Paarmalle muistoksi Kylmäkosken kirkkoa kuvaavan kellon, jonka on tehnyt Kylmäkosken vankilan vanki. Arkkipiispa Paarma päätti tilaisuuden Herran siunaukseen.

Keräyshanke elää koko ajan. Monet yhdistykset ovat ilmaisseet halukkuutensa tukea keräystä järjestämällä konsertteja ym. tilaisuuksia tai ehdottaneet kampanjan hyväksi valmistettavia tuotteita. On tullut esiin ajatus ja tarve monipuolisesta talkooavusta kahvitilaisuuksien järjestämisestä lapiotyöhön. Kaikki otetaan lämpimästi vastaan. Voitte ottaa yhteyttä Kymäkoski-Seuran puheenjohtaja Erkki Saloon, puh. 050 544 3016.

Keräystilille on tullut lahjoituksia 5 eurosta 1000 euroon. Niiden mukana on tullut tervehdyksiä, esim. ”Onnea keräykselle hyvän asian puolesta”, ”Metri vesikourua” tai ”Hengessä mukana”. Pienistä puroista kasvaa iso joki. Tapahtumia kannattaa seurata paikallislehdistä ja julisteista sekä näiltä Kylmäkoski-Seuran kotisivuilta.

Kylmäkoski-Seuran sihteeri Marja-Leena Seppälä Akaan Seudussa 12.4.2011