Kirkon ja seurakunnan historiaa

Paikkakuntana Kylmäkoski mainitaan ensimmäistä kertaa vuonna 1390.
Silloin kuuluttiin Sääksmäen seurakuntaan, kunnes Akaasta 1483 muodostettiin oma seurakunta, johon myös Kylmäkoski kuului. Kirkkoja ennen tätä nykyistä on ollut kaksi, joista molemmat ovat sijainneet vuonna 1951 paljastetun muistomerkin läheisyydessä. Ensimmäinen kirkko rakennettiin 1666 ja toinen 1779.

Kylmäkosken kunnan erottua omaksi kunnakseen 1895 heräsi toive oman seurakunnan perustamisesta. Kappeliseurakunnan kirkonkokouksessa 29.5.1896 tuli kokouksen yksimieliseksi päätökseksi kappelin erottaminen itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi.

Kylmäkosken erottaminen omaksi seurakunnaksi ei ollutkaan mikään helppo. Erimielisyyttä löytyi mm. Naskalan kappalaistalon myynnin korkotuloista. Akaan vt. kirkkoherra Rudanko asettui erokiistassa emäseurakunnan puolelle ja koko Akaa oli erottamista vastaan. Riita meni Tuomiokapitulin ratkaistavaksi. Se asettui kylmäkoskelaisten puolelle ja suositteli Senaatille erottamista. Senaatti päätti 26.11.1897 julistaa Kylmäkosken itsenäiseksi seurakunnaksi.

Senaatin päätös itsenäisestä seurakunnasta antoi mahdollisuuden kolmannen kirkon rakentamiseen. Paikoja kirkon rakentamiselle oli kolme, mm. nykyinen Kallbäckin mäki. Arkkitehti Sonck valittiin suunnittelijaksi. Rakennusaineeksi valittiin kivi. Se oli kuitenkin seurakunnan mielestä kallista ja Sonck jätti tehtävän.

Joulukuussa 1898 kirkon kokouksessa oli esillä Arkkitehtitoimisto Helin & Nyströmin laatima suunnitelma, joka tuli valituksi. Rakentajaksi valittiin rakennusmestari A. Heikkinen Tampereelta. Rakentaminen aloitettiin kevättalvella 1900. Peruskivi muurattiin lounaiskulmaan 12.4.1900. Siihen upotettiin sinkkilaatikko tavanomaisine sisältöineen.

Kirkko rakennettiin punatiilestä. Tiilet hankittiin Leppäkoskelta ja kivijalan kivet Riuttamäestä. Tiilet tuotiin junalla Viialaan ja hevosilla rakennuspaikalle. Talviaikaan tiilet ajettiin reellä. Hevosia tarvittiin niin paljon, että Kylmäkosken hevosmiehet eivtä riittäneet, vaan heitä oli Viialastakin. Rakennus valmistui joulukuussa 1900. Kirkko vihittiin juhlaillisesti käyttöön 23.12.1900. Porvoon piispan ollessa estyneenä vihkimisen suoritti hattulalainen ”kontrahtirovasti” Johan Jacob Westerlund.

Ensimmäiset urut, uusikaupunkilaisen Zachariaksen rakentamat, saatiin sivuparvelle 1902. Kangasalan urkutehtaan 16-äänikertaiset urut hankittiin urkuparvelle 1932. Samana vuonna kirkko maalattiin sisältä. Kirkko ja urut sähköistettiin jouluksi 1946.

Taiteilija Matti Petäjän maalaama alttaritaulu Tulkaa minun tyköni hankittiin 1959 osaksi keräysvaroin. Kylmäkoski Oy lahjoitti siihen kehyksen. Alttaritaulu peittää takana olevat ikkunan. Kirkkoon rakennettiin 1964 lisärakennus, jossa on ruumishuone, lämpökeskus sekä wc- ja huoltotilat. Samalla luovuttiin kaminalämmityksestä.

Vuosien aikana kirkkoon tehtiin pienempiä korjauksia. Suurempi remontti aloitettiin 1968. Näkyvimpänä korjauksena kirkon sisällä oli Arkkitehtitoimisto Seppo Rihlama ky:n suunnittelema kirkkosalin maalaus. Katto ja sen näkyvät rakenteet maalattiin tummiksi. Saarnastuolin paikka muutetiinn, sen katos poistettiin ja kulku siirrettiin salin puolelle. Alttaritasannetta ja toista käytävää levennettiin. Urkuparven alle tehtiin ns. omaisten huone ja varastotiloja. Kirkkosalin valaistus uusittiin ja kattokruunut poistettiin.

Piispa Erkki Kansanaho toimitti korjauksen jälkeen kirkon uusintavihkimyksen 22.9.1968 sanoen ”Pyhitetty olkoon tämä rakennus niin, että maailman pauhu on täältä kaukana. Rauha olkoon tälle huoneelle.” Hän onnitteli seurakuntaa tästä saavutuksesta.

Vuonna 1984 öljylämmityksestä luovuttiin ja siirryttiin sähkölämmitykseen. Penkkien alle asennettiin sähköpatterit peruslämpöä varten. Kellojen soitto tapahtuu nykyisin sähköllä ja kirkossa on kuulovammaisia varten vahvistuslaitteet.

Kylmäkosken kirkko on itselleni kotikirkko. Olen päässyt seillä ripille 1954. Siellä on omaisiani siunattu viimeiseen lepoon, viimeksi nuorin poikani 2005. Toivon ja uskon, että Korkein siunaa meitä tässä Kirkon rakentaminen -keräyksessä ja saamme kirkon ovet jälleen auki.

Kylmäkoski-Seuran puheenjohtaja Erkki Salo Akaan Seudussa 12.4.2011